ประกาศการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐาน

5,249 Comments

logo qa copy ประกาศ สกอ. เรื่อง การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกำกับมาตรฐาน
สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่>>Che_An_QA57_kpi12
Che_An_QA57_kpi12